2011. évi CXII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint
az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat.

Bezár