Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: “Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített név: Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.
székhelye: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17. (iroda a Gulya-dombi pénztár mellett található)
postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefonszám: 30/699-0870 (kizárólag munkanapokon, 8:00-12:00 és 12:30-16:00 között)
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu, info@veszpremzoo.hu
Kft. hivatalos weboldala: kittenbergerkalmannonprofitkft.hu
turisztikai honlapja: www.veszpremzoo.hu

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Kulturális tevékenység, állatkert üzemeltetés

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Török László ügyvezető igazgató

postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: (kizárólag munkanapokon, 8:00-12:00 és 12:30-16:00 között): 30/699-0870
elektronikus levélcíme: info@veszpremzoo.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Török László ügyvezető igazgató

postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: (kizárólag munkanapokon, 8:00-12:00 és 12:30-16:00 között): 30/699-0870
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu, info@veszpremzoo.hu

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelő Bizottsági tagok:

  • Elnök: Némethné Károlyi Jolán
  • Tagok: Daróczi Balázs, Kalocsai Réka Zsuzsanna

(6.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv:
hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-210
elektronikus levélcíme:  vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 549-210; vmjv@gov.veszprem.hu

II. Tevékenység, működés

(1.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése
Honlap: www.veszprem.hu

(2.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények minden esetben az Állatkert oldalán kerülnek közzétételre, mely a kittenbergerkalmannonprofit.hu címen érhető el.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok minden esetben az Állatkert oldalán kerülnek közzétételre, mely a kittenbergerkalmannonprofit.hu címen érhető el.

(4.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok eredmény minden esetben az Állatkert oldalán kerülnek közzétételre, mely a kittenbergerkalmannonprofit.hu címen érhető el.

Az ÁSZ ellenőrzés eredménye és jelentése az Állami Számvevőszék oldalán érhető el.

(5.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az ilyen adatok megismerésével kapcsolatban az ügyvezető igazgatóhoz kell fordulni, a fent megadott elérhetőségeken.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon érhető el

2012. évi közhasznúsági jelentés
2013. évi közhasznúsági jelentés
2014. évi közhasznúsági jelentés
2015. évi közhasznúsági jelentés
2016. évi közhasznúsági jelentés
2017. évi közhasznúsági jelentés
2018. évi közhasznúsági jelentés
2019. évi közhasznúsági jelentés

 

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Vezető tisztségviselők bérezése

(3.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(4.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2019. január 1. napjától a közbeszerzési tervek aktuális verziója a https://ekr.gov.hu/portal/ oldalon érhető el:

A Veszprémi Állatkert 2018. évi Közbeszerzési Terve
A Veszprémi Állatkert 2017. évi Közbeszerzési Terve – 2. módosítás
A Veszprémi Állatkert 2017. évi Közbeszerzési Terve – 1. módosítás
A Veszprémi Állatkert 2017. évi Közbeszerzési Terve
A Veszprémi Állatkert 2016. évi Közbeszerzési Terve
A Veszprémi Állatkert 2015. évi Közbeszerzési Terve
A Veszprémi Állatkert 2014. évi Közbeszerzési Terve

Aktuális közbeszerzések

Az Aktuális közbeszerzési kiírások a Közbeszerzési Hatóság weboldalán érhetőek el.

(5.) Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések listája (a szerződés lista folyamatosan frissül)

Nettó 5 millió forint feletti szerződések listája

Scroll to Top