Laczkó Dezső Múzeum

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

hivatalos neve: Laczkó Dezső Múzeum
székhelye: 8200 Veszprém Török Ignác utca 7.
postai címe: 8210 Veszprém, Pf. 1032
telefon- és telefaxszáma: +36 88 789 791
elektronikus levélcíme: titkar@ldm.hu
honlapja: http://www.ldm.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: info@ldm.hu

Alapító okirat

alapito_2018

Működési engedély

LDM Működési engedély

Küldetés nyilatkozat

LDM Küldetés nyilatkozat

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

Igazgatóság
Gazdasági Csoport
Marketing és Közönségkapcsolati Osztály
Műtárgyvédelmi Osztály
Régészeti Osztály
Történeti és Néprajzi Osztály

Könyvtár

Adattár

Kiállításkivitelező-csoport

Liget-központ
Vári-központ

Szervezeti felépítés 

LDM Szervezeti felépítés

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Péterváry-Szanyi Brigitta
Múzeumigazgató
petervary.brigitta@ldm.hu
102 mellék
Csirke Orsolya
Múzeumigazgató-helyettes
csirkeorsi@ldm.hu
101 mellék
Lipéczné Karsai Henriett
Történeti és Néprajzi Osztály vezetője
lkh@ldm.hu
111 mellék
Cziráki Veronika
Műtárgyvédelmi Osztály vezetője
vera@ldm.hu
117 mellék
Hajdú Franciska
Közönségkapcsolatok és Marketing Osztály vezetője
hajdufranciska@ldm.hu
21 mellék
Regenye Judit
 Régészeti Osztály vezetője
regenyej@ldm.hu
Sipos Balázs
Gazdasági csoport vezetője
siposbalazs@ldm.hu
116 mellék
Kiss Dávid
Titkárságvezető
titkar@ldm.hu
103 mellék
Ignácz Lajosné
Erzsébet Sétány részlegvezetője
ignaczerzsi@ldm.hu
22 mellék
Kertész Helga
Várkapu részlegvezetője
kerteszhelga@ldm.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

  Laczkó Dezső Múzeum Marketing és közönségkapcsolati osztály

Osztályvezető: Hajdú Franciska
Cím: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Postafiók: 8210 Veszprém, Pf. 1032
Telefon: +36-88/426-081, UPC telefon: +36-88/788-191
Fax: +36-88/426-081 E-mail: info@ldm.hu

(5.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: VESZPRÉM postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-210, +36 88 401-104
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu ügyfélszolgálatának
elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu ; +36 88 549-210 ; +36 88 401-104

Szakmai felügyeleti szerv:  Emberi Erőforrások Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály címe:1055 BudapestSzalay utca 10-14

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Veszprém Megyei Bíróság Pk.60. 076/1999/3. számú végzésével 1111 sorszám alatt 1999. május 18. napjától az Alapítvány a Laczkó Dezső Múzeumért Alapítványt (LDM Alapítvány) kiemelkedően közhasznú nyilvántartásba vette.

Az alapítvány neve: Alapítvány a Laczkó Dezső Múzeumért.
Székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Célja: A Laczkó Dezső Múzeumban folyó, a Múzeum alapvető rendeltetését szolgáló sokoldalú tudományos munka és műtárgyvédelem segítése; a kulturális örökség megóvása, valamint a látogatók részére a legteljesebb körű kulturális szolgáltatások nyújtása, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása.
Alapítói: 40 fő magánszemély. A csatlakozás lehetősége:nyitott

Szervezeti, személyzeti archív adatok a múzeum saját honlapján. [/accordion-item]

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alaptevékenységet szabályozó jogszabályok 

LDM-2018-működést-szabályozó-jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

LDM 2017 SzMSz végleges

Közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről szóló szabályzat

LDM_2017_kozerdeku_adatok_nyilvanossagarol

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

LDM 2017 adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

(2.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

adatbázis neve: MONARI
elérhetősdége: https://monari.vmmuzeum.hu
formátum: SQL
adatkezelés célja: múzeumi műtárgy nyilvántartás
jogalapja: 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
időtartama: folyamatos érintettek köre: tárgyi nyilvántartás

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nyilvános kiadványok listája

LDM-2019-kiadvány-lista

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az múzeum hirdetményeit az intézmény saját honlapján teszi közzé.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Laczkó Dezső Múzeum nem írt ki pályázatot.

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Laczkó Dezső Múzeumnál végzett vizsgálatok nem tartalmaznak nyilvános megállapítást.

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatokkal kapcsolatos bejelentést a kozadat@ldm.hu címre küldje.
Felelős vezető, Csirke Orsolya, múzeumigazgató helyettes.
Közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről szóló szabályzat

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

További információk: Ide kattintva

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

További információk: Ide kattintva

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Lássd a (2.) pontnál, valamint

Kutatószolgálat felhasználói szerződés:

LDM kutatószolgálat felhasználói szerződés

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

Tevékenységre működésre vonatkozó archív adatok a múzeum saját honlapján.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 • 2019 évi adatok
  • Éves tervszámok

LDM 2019 éves tervszámok

  • Éves előirányzat

LDM 2019 éves előirányzat

 • 2018 évi adatok
  • Éves tervszámok

LDM 2018 Éves Tervszámok

  • Éves előirányzat

LDM 2018 éves előirányzat

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

További információk: Archív adatok

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Laczkó Dezső Múzeum nem nyújt ilyen típusú támogatást.

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Laczkó Dezső Múzeum szempontjából nem releváns.

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

További információk: Ide kattintva

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Laczkó Dezső Múzeum ilyen tevékenységet nem folytat.

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 • EFOP-4.1.9-16-2017-00014 pályázat
  • Szakmai Terv

Szakmai terv

  • Támogatási szerződés

Támogatási szerződés EFOP

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Laczkó Dezső Múzeum közbeszerzési tevékenységet nem folytat. A lebonyolítást az intézmény fenntartója végez.

Gazdálkodással kapcsolatos archív adatok a múzeum saját honlapján.

 

Scroll to Top