Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
postai címe: ua.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 404-548
elektronikus levélcíme: info@veszpreminfo.hu, iroda@veszpreminfo.hu
honlapja: http://www.veszpreminfo.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Tourinform Veszprém 
CÍM: VESZPRÉM, ÓVÁROS TÉR 2.
TEL./FAX: +36 88 404 548 | +36 20 404 4044
E-MAIL: INFO@VESZPREMINFO.HU
WEB: VESZPREMINFO.HU

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

A Tourinform Veszprém részben önálló intézményként 1998. április 1-jén kezdte meg működését, majd 2009. február 1-től nonprofit kft. cégformában működik tovább helyi TDM szervezetként, négy tulajdonossal (VMJV Önkormányzata, Csarnok Kft., Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft., Veszprémi Turisztikai Egyesület).

A szervezet az országban elsőként kapta meg a TDM regisztrációt, majd sikeresen lebonyolította és lezárta a KDOP-2.2.1/A-2009-003 sz. „Összefogás Veszprém turizmusáért” valamint a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0002 sz., „Veszprém, a királynék városa” projektjét. Szakmai munkáját 2012-ben a Magyar Turizmus Zrt. két díjjal is elismerte: az „Év TDM Menedzsere” és az „Év Tourinform Iroda Fenntartója” elismerések Veszprémbe kerültek. A Tourinform irodák minősítő rendszerében a Tourinform Veszprém a legmagasabb kategóriába, a 35 minősített Tourinform iroda közé tartozik.

A nonprofit kft. megkötötte a névhasználati szerződést a Tourinform hálózat szakmai irányítását végző Magyar Turizmus Zrt.-vel, ezáltal az Óváros tér 2. sz. alatt Tourinform Veszprém ügyfélszolgálati irodát működtet. Veszprém városával 30 település tartozik turisztikai adatgyűjtő tevékenysége alá: Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Bánd, Borzavár, Csehbánya, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Hárskút, Herend, Jásd, Kislőd, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nemesvámos, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Tés, Úrkút, Városlőd,  Veszprémfajsz, Zirc.

A nonprofit kft. az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
1. Turisztikai információnyújtás, információs iroda működtetése
2. eMarketing (saját honlap működtetése, PR cikkek, események a világhálón)
3. Turisztikai marketing tevékenység és monitoring (saját kiadványok készítése, kiállítások és vásárokon a desztináció képviselete, sajtókapcsolat, rendezvények szervezése)
4. Turizmus stratégiai tervezés (felmérések, tanácsadás, a turizmus képviselete)
5. Turizmus gazdasági jelentőségének ismertetése a helyi lakosokkal (helyi lakosság turizmus iránti fogékonyságának javítására garantált programok szervezése)
6. Turisztikai projektek segítése, pályázatírás
7. TDM tagok, vezetők és munkatársak továbbfejlesztése
8. A Veszprémi Turisztikai Egyesületi tagok tevékenységének koordinálása, támogatása (az Egyesület működésének segítése, kommunikáció a turisztikai szolgáltatókkal)

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Veszprémi Turisztikai Np. Kft. Szervezeti Ábra

A nonprofit kft. vezetője:
Gere Henriette, ügyvezető
Telefon/fax: +36 88 404-548, Mobil: +36 20 342-2580
E-mail: gere.henriette@veszpreminfo.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Tourinform iroda vezetője:
Farkas Réka, irodavezető
Telefon/Fax: +36 88 404 548
E-mail: iroda@veszpreminfo.hu

Tourinform Veszprém nyitvatartás Hétfő-Péntek Szombat Vasárnap
Január 1 – Április 30. 9.00-17.00 9.00-17.00 zárva
Május 1 – Május 31. 9.00-17.00 10.00-18.00 10.00-18.00
Június 1 – Augusztus 31. 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00
Szeptember 1 – Október 30. 9.00-17.00 10.00-18.00 10.00-18.00
November 1 – December 31. 9.00-17.00 9.00-17.00 zárva

A nagyobb, belvárosi helyszínt érintő rendezvények esetében és az ünnepi hosszú hétvégéken rendkívüli illetve meghosszabbított nyitva tartással állunk a vendégek rendelkezésére.

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Taggyűlés:

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Porga Gyula polgármester
Veszprém, Óváros tér 9.
Postacím: ua.
Telefonszám: +36 88  (88) 549-210, 549-100
E-mail cím: vmjv@gov.veszprem.hu
Honlap: http://www.veszprem.hu

VESZPRÉM 2030 MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ KFT.
Lamos Péter ügyvezető igazgató
Veszprém, Mártírok útja 11.
Postacím: 8200 Veszprém, Óváros tér 26.
E-mail cím: peter.lamos@veszprembalaton2023.hu
Honlap: https://veszprembalaton2023.hu

“KITTENBERGER KÁLMÁN” NÖVÉNY ÉS VADASPARK SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Török László ügyvezető igazgató
Veszprém, Kittenberger K. u. 17.
Postacím: ua.
Telefonszám: +36 30 699 0870
E-mail: info@veszpremzoo.hu
Honlap: https://www.veszpzoo.hu

Felügyelő Bizottság:

Takács Zoltán
8200 Veszprém, Óváros tér 9. (levelezési cím)
Telefonszám: +36 88  (88) 549-100
E-mail cím: takacs.zoltan@gov.veszprem.hu
Honlap: http://www.veszprem.hu

Tupcsia Péter
8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 8. A. lph. fsz. 1.
E-mail cím: veszpremi.vte@gmail.com
Honlap: www.gotoveszprem.hu

Márkus László
8200 Veszprém, Gubacs utca 6.
Telefonszám: +36 88  (88) 579 280
E-mail cím: iroda@betekints.hu
Honlap: www.betekints.hu

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata (2024. 01. 29.)

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. Társasági Szerződése (2024. 01. 29.)

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Veszprém város turisztikai kínálatának bemutatása, a turisztikai információs- és marketing iroda működtetése és a városmarketing stratégiával kapcsolatosan szolgáltatásnak minősülő alábbi tevékenységek végzése:

  1. Információs iroda (Tourinform) és turisztikai információs pont működtetése
  2. Összehangolt, és egységes arculattal rendelkező turisztikai marketingtevékenység végzése, melynek célja a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban
  3. Központi jegyiroda üzemeltetése

Az ellátott feladatokat ingyenesen biztosítja az igénybe vevők részére

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvános online elérhető adatbázisok a desztináció turisztikai attrakcióiról:

  1. NETA – Nemzeti Turisztikai Adatbázis, elérhető: www.csodasmagyarorszag.hu
  2. Veszprém város hivatalos turisztikai honlapja, elérhető: www.veszpreminfo.hu

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az iroda az alábbi tájékoztató anyagokkal látja el a vendégeket, melyek ingyenesen hozzáférhetőek az ügyfélszolgálati irodában és online:

  • Útitárs – magyar, német és angol nyelvű változat, Veszprém város turisztikai kínálatát összefoglaló kiadvány
  • A/3 méretű 2 oldalas Veszprém turisztikai térkép magyar-angol nyelven
  • Veszprém leporello –  lengyel és orosz nyelvű változat, Veszprém város turisztikai kínálatát röviden összefoglaló kiadvány
  • A/4 méretű Veszprém turisztikai térkép cseh, orosz, spanyol, lengyel és francia nyelven

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.veszpreminfo.hu
www.facebook.com/veszpreminfo

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Nem releváns

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló információs jogokkal foglalkozó személy:

Gere Henriette, ügyvezető
Telefon/fax: +36 88 404-548
E-mail: gere.henriette@veszpreminfo.hu

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Jelenleg nem releváns, 2010-2015 közt: www.veszpreminfo.hu

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

ÉvesBeszámoló_2020

KiegészítőMelléklet_2020

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

merlegbeszamolo_2017

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete:

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2024.02.01-től

közzététel_175_2024

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2018.06.01-től

Közzététel 2018.06.01

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2018.09.01-től

Közzététel 2018.09.01

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2019.02.01-től

Közzététel_2019.02.01.

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2020.01.01-től

közzététel_175_2020jan_FB

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2020.02.01-től

közzététel_175_2020febr_FB

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2021.01.01-től

közzététel_175_2021jan_FB

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2022.01.31-től

közzététel_175_2022jan31.

Közzététel a 175/2009 (VIII.29.) kormányrendelet alapján 2023.01.31-től

közzététel_175_2023

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, az alábbi szerződő felek közt:

cégnév: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
cégjegyzékszám: 19-09-511185
adószám: 14636950-2-19
számlavezető pénzintézet: Sopron Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 17600066-00474012-00200004
képviseli: Bérczi Beáta ügyvezető

cégnév: Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
cégjegyzékszám: 19-09-513956
adószám: 23330889-2-19
számlavezető pénzintézet: Sopron Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 17600066-00472216-00200004
képviseli: Barczi Katalin, ügyvezető

A szolgáltatási szerződés tárgya: Megrendelő megbízza Szolgáltatót, hogy a Bakony és Balaton térség turisztikai érdekeit előmozdítsa; a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén fenntartható és versenyképes turizmust teremtsen a térségben. Ennek megfelelően fejlesztési tevékenységet végezzen, valamint információs és folyamatos marketingszolgáltatást nyújtson Megrendelő részére a Szolgáltató társaság taggyűlése által elfogadott üzleti tervben meghatározott célok teljesülése érdekében.

A teljes vállalkozási díj összege 2021. évben nettó 0 Ft

A teljes vállalkozási díj összege 2020. évben nettó 0 Ft

A teljes vállalkozási díj összege 2019. évben nettó 7 290 000 Ft + ÁFA

A teljes vállalkozási díj összege 2018. évben nettó 7 290 000 Ft + ÁFA

A teljes vállalkozási díj összege 2017. évben nettó 9 652 205 Ft + ÁFA

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, az alábbi szerződő felek közt:

Tárgya: Reklámok közzétételének megrendelése kiadótól

Szerződés típusa: Hirdetési Keretszerződés

cégnév: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
cégjegyzékszám: 19-09-511185
adószám: 14636950-2-19
számlavezető pénzintézet: Sopron Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 17600066-00474012-00200004
képviseli: Bérczi Beáta ügyvezető

cégnév: Mediaworks Hungary Zrt.
székhely: 1034 Budapest Bécsi út 122-124
cégjegyzékszám: 01-10-047955
adószám: 24785725-2-41
számlavezető pénzintézet: MKB Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10583135-49020030
képviseli: Lóczi János igazgatósági tag

A teljes vállalkozási díj összege 2021. évben nettó 0 Ft

A teljes vállalkozási díj összege 2020. évben nettó 0 Ft

A teljes vállalkozási díj összege 2019. évben nettó 6 500 000 Ft + ÁFA

A teljes vállalkozási díj összege 2018. évben nettó 5 826 772 Ft + ÁFA

A teljes vállalkozási díj összege 2017. évben nettó 7 150 000 Ft + ÁFA

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, az alábbi szerződő felek közt:

cégnév: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
cégjegyzékszám: 19-09-511185
adószám: 14636950-2-19
számlavezető pénzintézet: Sopron Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 17600066-00474012-00200004
képviseli: Bérczi Beáta ügyvezető

Cégnév: interword Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
cégjegyzékszám: 19-09-506505
adószám: 12870305-2-19
számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
pénzforgalmi jelzőszám: 12062104-01579806-00100005
képviseli: Bodogán Iván ügyvezető

Tárgya: veszpreminfo.hu webfejlesztés, szerver megoldások

Szerződés típusa: Együttműködési Szerződés

A teljes vállalkozási díj összege 2021. évben nettó 6 060 000 Ft

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, az alábbi szerződő felek közt:

Cégnév: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Megrendelő)
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
KSH száma: 15734202-8411-321-19
adószám: 15734202-2-19
számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 11748007-15430001-17300003
képviseli: Dr. Józsa Tamás irodavezető

Cégnév: Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. (Vállakozó)
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
cégjegyzékszám: 19-09-511185
adószám: 14636950-2-19
számlavezető pénzintézet: MagNet Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 17600066-00474012-00200004
képviseli: Gere Henriette ügyvezető

Tárgya: ET-INF-2022/818591 kódszámú “Welcome Veszpérm – turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című projekt keretén belül a “Veszprém a Királynék városa márka ismertségét célzó marketing eszközök megvalósítása” feladat.

Szerződés típusa: Vállalkozási Szerződés

A teljes vállalkozási díj összege 2023. évben nettó 11 133 300 Ft + 27% ÁFA

 

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 “Út a munkaerőpiacra” elnevezésű program keretében bérköltség támogatás
Hatósági szerződés:

Hatósági szerződés bértámogatás

KDOP-2.2.1/A-12-2012-0002 sz., „Veszprém, a királynék városa” projekt
Támogatási szerződés:


(a megvalósult fejlesztések leírása a szerződés mellékletében olvasható)

KDOP-2.2.1/A-2009-003 sz. „Összefogás Veszprém turizmusáért” projekt

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Nem releváns

 

Scroll to Top