Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

I. szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv

a.) költségvetés szerv neve: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

b.) székhelye: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.

c.) költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A §.

d.) alapító határozat: Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének 227/2023. (VI.29) határozata

e.) költségvetési szerv alapító okirata:

Alapító Okirat

f.) költségvetési szerv vezetője: Varga Anikó

g.) elektronikus levélcíme: bolcsode@veszpremibolcsodek.hu, alapellatas@veszpremibolcsodek.hu

honlapja: http://veszpremibolcsodek.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 328-661

h.) költségvetési szerv működési engedélye:

Veszprémi Bölcsődei és Eü. Alapellátási Integrált Intézmény

VBEüAII Aprófalvi Bölcsőde

VBEüAII Hóvirág Bölcsőde

VBEüAII Napsugár Bölcsőde

VBEüAII Rátóti Bölcsőde

VBEüAII Vackor Bölcsőde

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Szervezeti felépítés

– Intézményvezető

– Intézményvezető-helyettes / vezető gazdasági ügyintéző

– Egészségügyi szakmai vezető

– Bölcsődei egységvezető

– Gazdasági ügyintéző / élelmezésvezető

– Egészségügyi gazdasági ügyintéző

– Kisgyermeknevelő

– Bölcsődei dajka

– Szakács, konyhai dolgozó

– Mosónő, varrónő

– Gépkocsivezető

Szervezeti egységek

Székhely

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény (Módszertani Bölcsőde)

Telephelyek

Aprófalvi Bölcsőde

Hóvirág Bölcsőde

Napsugár Bölcsőde

Vackor Bölcsőde

Rátóti Bölcsőde

Szervezeti egységek feladata:

Bölcsődei ellátás

 • bölcsődei ellátás
 • étkeztetés

Egészségügyi alapellátás

 • védőnői szolgálat
 • fogászati ügyelet
 • fogászati röntgen
Egészségügyi alapellátás
Telephely Felnőtt háziorvos
Gyermek háziorvos

körzetek

Cholnoky Jenő utca 19. 17 14

 

18
Cserhát lakótelep 1. 1 7

8

2

4

Egyetem utca 5. 25
Halle utca 5/E fogorvosi ügyelet
Halle utca 5/F 12

13

 

 

Halle utca 9/C 16  

 

20
Halle utca 9/D  

 

Jutasi út 59. 9

10

11

Kabay utca 2. 22

23

24

 

 

 

Kiskőrösi utca 72. 3
Komakút tér 1. fogászati röntgen
1., 2., 5., 8., 9., 11., 13., 14. sz. fogorvosi körzet
I. sz. iskolafogászati körzet
Magán tulajdonú rendelőben 3., 4., 6., 7., 10., 12. sz. fogorvosi körzet
Március 15. utca 4/C gyermekfogászat (6044)
Március 15. utca 4/B 15
19
Március 15. utca 4/D 2
Ördögárok utca 4.
Ördögárok utca 5. 8 5

6

9
10
14
Posta utca 32. 11 1
Pöltenberg utca 16. 12
Táncsics utca 1. 6 3

4

7
Vilonyai utca 2/B 13
Vilonyai utca 4/B 5  

 

21
Iskola-egészségügyi ellátás
Intézmény neve Házi gyermekorvosi körzet Ifjúságorvosi körzet Iskola-védőnő Területi ellátási kötelezettségű fogorvosi körzet Ifjúsági-fogorvos Gyermek fogorvosi körzet
Simonyi Zsigmond Ének- Zenei és

Testnevelési Általános Iskola

5. 1. 14.
Vetési Albert Gimnázium 3. 1. 2.
Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 4. 2. 1. és 8.
Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 1. 2. 6.
Hriszto Botev Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola

6. 3. 11.
Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium 2. 3. 2.
Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola 10. 4. 1.
Veszprémi Szakképzési Centrum Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 1. 4. 2.
Veszprémi Szakképzési Centrum „SÉF” Vendéglátás – Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 1. 5. 3.
Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola 14. 5. 4.
Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 8. 6. 1.
Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 2., 9. és 12. 6. 10. (fele) 1. (fele)
Lovassy László Gimnázium 2. 7. 2.
Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola 11. 7. 3. (fele) 1. (fele)
Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma 2. 8. 3.
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1. 8. 9.
Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Techikum 1. 9. 1.
Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Techikum 3. 10. 1.
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 11. 10. 5.
Padányi Katolikus Iskola 3. 11. 3.
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 4. 11.
Budapest School 1. 9. 12.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Varga Anikó intézményvezető, intezmenyvezeto@veszpremibolcsodek.hu +36 88 328-661

 • Jenei Adrienn bölcsődei egységvezető, aprofalvi@veszpremibolcsodek.hu +36 88 423-291
 • Beke-Kis Kata bölcsődei egységvezető, hovirag@veszpremibolcsodek.hu +36 88 428-270
 • Krámli Krisztina bölcsődei egységvezető, modszertani@veszpremibolcsodek.hu +36 88 328-661
 • Balogh-Olácsi Judit bölcsődei egységvezető, napsugár@veszpremibolcsodek.hu +36 88 326-820
 • Fityó Mónika bölcsődei egységvezető, vackor@veszpremibolcsodek.hu +36 88 426-250

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Bauer Kata szaktanácsadó, szaktanacsado@veszpremibolcsodek.hu +36 88 328-661

Ügyfélfogadás: 8.00-16.00

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 • A Jövő Záloga Alapítvány 18929005-1-19, 8200 Veszprém Cserhát ltp.13. +36 88 328-661 modszertani@veszpremibolcsodek.hu
 • Tipegő Talpak Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány 19152916-1-19, 8200 Veszprém Ördögárok u.5. 36 88 428-270 hovirag@veszpremibolcsodek.hu
 • Nap Gyermekei Alapítvány 18656651-1-19 8200 Veszprém Kengyel u. 1. +36 88 326-820 napsugar@veszpremibolcsodek.hu

(9.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(11.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: Veszprém

Postai címe: 8200 Veszprém Óváros tér 9.

Telefonszáma: +36 88 549-100

Elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu

II. Tevékenység, működés

(1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat

Szakmai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Etikai szabályok

Kötelezettségvállalási szabályzat Kötelezettségvállalási szabályzat_melléklet

Jogszabályok:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.),
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.),
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.),
 • 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről,
 • 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről,
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 • 369/2013.(X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.),
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervekés személyek által kezelt személyes adatokról (a továbbiakban: Ar.),
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló (a továbbiakban: Gytr.),
 • 8/2014. (III.24.) Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
 • 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
 • 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról,
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK),
 • 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról,
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: NM rendelet),
 • 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
 • 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról,
 • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról,
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról,
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
 • 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről
 • 2020. évi LVIII. törvény A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
 • 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
 • 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
 • 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról

(2.) Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(5.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 • Bölcsődei ellátás
 • Intézményi gyermekétkeztetés – 8/2014. (III.27.) Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról; 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról.
 • Ingyenes bölcsődei étkezést azok vehetik igénybe, aki: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; vagy tartósan beteg vagy fogyatékos; vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; vagy családjában három vagy több gyermeket nevelnek; vagy nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság; vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
 • Térítési díj 2024
 • Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • Adatforrás: személyi okiratok, megállapodások, kérelmek
 • KIRA (érintettek: alkalmazottak teljes köre)
 • Étkezők nyilvántartása és térítési díj fizetés (érintettek: étkezést igénybevevők)
 • Hozzáférés: Adatkezelési Szabályzat szerint
 • Időtartam: a jogviszony időtartama

(7.) A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(9.) A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő- testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(10.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 • álláspályázatok (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu)
 • intézményi hirdetmények – nyári zárvatartás, térítési díj változás, gyermekjogi képviselő elérhetősége, étlapok

(11.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Álláspályázat tartalmazza:

– A pályázatot hirdető intézmény nevét, adatait

– A meghirdetett jogviszony időtartamát, foglalkoztatás jellegét

– A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat

– Az illetmény és juttatás adatait

– A pályázat feltételeit

– A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások listáját

– A munkakör betölthetőségének időpontját

– A pályázat benyújtásának határidejét, módját

– A pályázat elbírálásának határidejét

– A pályázat eredménye pozitív elbírálás esetén megfelelt

– Elutasítás oka lehet: a pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek, vagy az álláshely betöltésre került

(12.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2020

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal

Ellenőrzött szervek: Aprófalvi, Hóvirág, Módszertani, Napsugár, Vackor Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Közegészségügyi, járványügyi, kiemelt kémiai biztonsági ellenőrzés

Intézkedést igénylő megállapítás: Egyik esetben sem volt

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

Ellenőrzött szervek: Aprófalvi, Hóvirág, Módszertani, Napsugár, Vackor Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Engedélyes hatósági ellenőrzése

Intézkedést igénylő megállapítás: Egyik esetben sem volt

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzés címe: 2020. évi összefoglaló ellenőrzés

Ellenőrzés száma: BEL/25-11/2021.

Ellenőrzés tárgya: 2017-2019.évi ellenőrzési jelentések intézkedési tervei végrehajtásának ellenőrzése, valamint a humán erőforrás gazdálkodás, személyi kiadások ellenőrzése

Ellenőrzés minősítése: megfelelő

 

2021

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ellenőrzött szervek: Aprófalvi, Hóvirág, Módszertani, Napsugár, Vackor Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés

Intézkedést igénylő megállapítás: Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzés címe: 2021. évi összefoglaló ellenőrzés

Ellenőrzés száma: BEL/15-3/2022.

Ellenőrzés tárgya: 2020. évi gyermekétkeztetési tevékenység vizsgálata

Ellenőrzés minősítése: megfelelő

 

2022

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal

Ellenőrzött szervek: Aprófalvi, Hóvirág, Módszertani, Napsugár, Rátóti, Vackor Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Közegészségügyi, járványügyi, kiemelt kémiai biztonsági ellenőrzés

Intézkedést igénylő megállapítás: Egyik esetben sem volt

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

Ellenőrzött szervek: Aprófalvi, Hóvirág, Módszertani, Napsugár, Rátóti, Vackor Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Engedélyes hatósági ellenőrzése

Intézkedést igénylő megállapítás: Egyik esetben sem volt

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ellenőrzött szervek: Aprófalvi, Módszertani, Napsugár, Vackor Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Főzőkonyha ellenőrzése

Intézkedést igénylő megállapítás: Vackor Bölcsődében a rendelkezésre álló helyiségek, berendezések felülvizsgálata szükséges

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzés címe: A saját bevételek beszedésének ellenőrzése a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménynél

Ellenőrzés száma: BEL/18-6/2022.

Ellenőrzés tárgya: saját bevételek beszedésének ellenőrzése

Ellenőrzés minősítése: korlátozottan megfelelő

 

2023

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ellenőrzött szerv: Aprófalvi Bölcsőde

Ellenőrzés tárgya: Általános ellenőrzés

Intézkedést igénylő megállapítás: Nem volt

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ellenőrzött szerv: Hóvirág Bölcsőde

Ellenőrzés tárgya: Főzőkonyha ellenőrzése

Intézkedést igénylő megállapítás: Szükséges a teljes gazdasági szárny megújítása

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzés címe: A 2022. évi normatíva igénylés, elszámolás ellenőrzése a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménynél

Ellenőrzés száma: BEL/18-6/2023.

Ellenőrzés tárgya: a normatív állami támogatások igénylése, elszámolása, nyilvántartása

Ellenőrzés minősítése: megfelelő

 

2024

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzés címe: A belső kontrollrendszer, szabályozottság vizsgálata a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézménynél

Ellenőrzés száma: BEL/7-6/2024.

Ellenőrzés tárgya: Az intézményi szabályzatok felülvizsgálata

Ellenőrzés minősítése: megfelelő

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal

Ellenőrzött szervek: Módszertani, Napsugár Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírások / utóellenőrzés

Intézkedést igénylő megállapítás: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet által az 1-3 éves korosztály számára meghatározott napi sótartalom biztosítása.

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda

Ellenőrzés címe: A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény 2024. évi átfogó rendszerellenőrzése

Ellenőrzés száma: BEL/25-1/2024.

Ellenőrzés tárgya: Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési működésének átfogó vizsgálata

Ellenőrzés minősítése:

 

Ellenőrzést végző szervezeti egység: Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály

Ellenőrzött szervek: Aprófalvi, Hóvirág, Módszertani, Napsugár, Rátóti, Vackor Bölcsődék

Ellenőrzés tárgya: Engedélyes hatósági ellenőrzése

Intézkedést igénylő megállapítás:

 

(13.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatkezelési tájékoztató

(14.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2021

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2020. 4. negyedév

2020. év

1. negyedév

2. negyedév

3. negyedév

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Aprófalvi

Hóvirág

Módszertani

Napsugár

Rátót

Vackor

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

eü.ellátás

JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL

környezetvédelem

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL

szoc.szolgáltatások

 

2022

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2021. 4. negyedév

2021. év

1. negyedév

2. negyedév

3. negyedév

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Aprófalvi

Hóvirág

Módszertani

Napsugár

Rátót

Vackor

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

eü.ellátás

JELENTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS HÁZI GYERMEKORVOSOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

eü. háziorvosi tevékenység

JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL

környezetvédelem

 

2023

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2022. 4. negyedév

2022. év

2023. 1. negyedév

2023. 2. negyedév

2023. 3. negyedév

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

Aprófalvi

Hóvirág

Módszertani

Napsugár

Rátót

Vackor

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁS

eü.ellátás

JELENTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS HÁZI GYERMEKORVOSOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

eü. háziorvosi tevékenység

JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL

környezetvédelem

 

2024

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2023. 4. negyedév

2023. év

2024. 1. negyedév

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁS

eü.ellátás

JELENTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS HÁZI GYERMEKORVOSOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

házi gyermekorvosi tevékenység 1.

házi gyermekorvosi tevékenység 2.

házi gyermekorvosi tevékenység 3.

házi gyermekorvosi tevékenység 4.

házi gyermekorvosi tevékenység 5.

JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL

környezetvédelem

(15.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2021

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2020. 4. negyedév

2020. év

1. negyedév

2. negyedév

3. negyedév

JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL

környezetvédelem

2022

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2021. 4. negyedév

2021. év

1. negyedév

2. negyedév

3. negyedév

JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL

környezetvédelem

2023

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2022. 4. negyedév

2022. év

2023. 1. negyedév

2023. 2. negyedév

2023. 3. negyedév

JELENTÉS A FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOKRÓL

környezetvédelem

2024

BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS

2023. 4. negyedév

2023. év

2024. 1. negyedév

(16.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(17.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(18.) A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Általános közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

(19.) A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(20.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(21.) A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(22.) A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(23.) A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Gazdálkodás

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Beszámoló a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezetnél található.

“A Szervezet közfeladata: Pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs feladatok ellátása az óvodák, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, „Göllesz Viktor” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, az Agóra Veszprém Kulturális Központ, Kabóca Bábszínház, Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely részére, az intézmények és a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött Együttműködési Megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján.” (https://veinszol.hu/intezmeny-adatai/)

2018_elemi költségvetés

2018_éves költségvetési beszámoló

2019_elemi költségvetés

2019_éves költségvetési beszámoló

2020_elemi költségvetés

2020_éves költségvetési beszámoló

2021_elemi költségvetés

2021_éves költségvetési beszámoló

2022_elemi költségvetés

2022_éves költségvetési beszámoló

2023_éves költségvetési beszámoló

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Intézményünk engedélyezett dolgozói létszáma 201,5 fő volt 2023. január 1-jén.

A zárólétszám 2023. december 31-én 189 fő.

Létszámváltozás részletezése:

2023. július 01-től a területi védőnők átkerültek a Csolnoky Ferenc Kórházhoz: -16 fő. Az Egészségügyi Alapellátás státuszai is csökkentek: -1,5 fő. Augusztus 01-től bővült a létszám: +1 fő asszisztens. Szeptember 01-től bővült a létszám: +2 fő iskolaorvos, +0,5 fő fogorvos. Október 01-től bővült a létszám: +0,5 fő asszisztens, +1 fő gyermekorvos.

A besorolásoknál az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról; továbbá a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 1-2. sz. mellékletei az irányadók, valamint a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról.

A bérek és pótlékok ezen a jogszabályok által kerültek megállapításra.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

(4.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

(5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

 

Scroll to Top